Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Δίκαιο και Οικονομικά

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Αυγούστου 24, 2020 Νέα

Οι συνεντεύξεις εισαγωγής των υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 31/8/2020 μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να εγκαταστήσουν την εν λόγω πλατφόρμα στον υπολογιστή ή στο κινητό τους και να δημιουργήσουν λογαριασμό με το όνομά τους, ακολουθώντας τις οδηγίες στον παρακάτω σύνδεσμο.

zoom.us

Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη συμπλήρωση όλων των δικαιολογητικών στους φακέλους των υποψηφίων είναι η Παρασκευή 28/8/2020 στις 15.00.