Επικοινωνία

Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ.
Παππά Παναγιώτα
E-mail: mle@uom.edu.gr
Τηλ.: 2310 891 531
Γραφείο : Κτίριο Η’ Ισόγειο
Διευθυντής Δ.Π.Μ.Σ.
Κωνσταντάτος Χρήστος
E-mail : cconst@uom.edu.gr
Τηλ. 2310 891 725
Γραφφείο: ΓΔ3, 503
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Εγνατία 156
Τ.Κ. 54636, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 891 531
email: mle@uom.edu.gr