Search
Close this search box.

Είναι δυνατή η επανέκδοση πιστοποιητικών μετά την αποφοίτηση;

Υπάρχει η δυνατότητα επανέκδοσης πιστοποιητικών μετά την αποφοίτηση , με σχετικό αίτημα στη γραμματεία και κατάθεση του τέλους επανέκδοσης των πιστοποιητικών ύψους 5 ευρώ ανά πιστοποιητικό στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς: IBAN: GR81 0172 2020 0052 0207 0107 503 Στην αιτιολογία θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του πτυχιούχου, ο τίτλος του μεταπτυχιακού και […]

Σε τι γλώσσα διεξάγονται οι διαλέξεις;

Γλώσσα Οι διαλέξεις δίδονται κυρίως στην ελληνική γλώσσα αλλά και στην αγγλική. Η πλειονότητα της βιβλιογραφίας είναι στην αγγλική γλώσσα, της οποίας η αναγνωρισμένη πιστοποίηση γνώσης αποτελεί κριτήριο επιλογής.

Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των διαλέξεων;

Υποχρεωτικές Διαλέξεις Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και τις άλλες δραστηριότητες, που προβλέπονται για κάθε μάθημα ενώ υπάρχει και μέγιστος αριθμός απουσιών.

Ποια είναι η διάρκεια σπουδών;

Διάρχεια Σπουδών Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία εξάμηνα (2 διδακτικά και 1 για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας).

Ποιοι γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα;

Ποιοι γίνονται δεκτοί Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Νομικών και Οικονομικών Σχολών και συναφών γνωστικών αντικειμένων, όπως Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνών Σπουδών και Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ που εμφανίζουν σαφή και επαρκή συνάφεια γνωστικού αντικειμένου με τις Επιστήμες του Δικαίου και […]

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές οι οποίοι έχουν προπτυχιακές σπουδές στη Νομική, στα Οικονομικά, τις Πολιτικές Επιστήμες και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Τι τίτλους απονέμει το Μεταπτυχιακό “Δίκαιο και Οικονομικά”;

Το ΔΠΜΣ απονέμει τον τίτλο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) «Δίκαιο και Οικονομικά» (MSc “Law and Economics”) στις εξής τρείς (3) κατευθύνσεις: Α) Δίκαιο και Οικονομικά στον τομέα των Επιχειρήσεων Β) Δίκαιο και Οικονομικά της Κυβερνητικής Πολιτικής Γ) Γενική κατεύθυνση