Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Δίκαιο και Οικονομικά

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μαΐου 14, 2019 Νέα

              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Οι Διευθυντές των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 σας προσκαλούν

 σε εκδήλωση για την παρουσίαση των Μεταπτυχιακών

Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη,

Δ.Π.Μ.Σ. Δίκαιο και Οικονομικά και

Π.Μ.Σ. στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά

 που θα πραγματοποιηθεί

την Παρασκευή 17/5/2019 και ώρα 14.00

 στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (1ος όροφος, κτήριο Γ)

Στην εκδήλωση θα παραβρεθούν και απόφοιτοι / τελειόφοιτοι των μεταπτυχιακών προγραμμάτων για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους .

              

         mle.uom.gr                      maecon.uom.gr                      mae.uom.gr