Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Δίκαιο και Οικονομικά

ΝΕΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2016-2017

Σεπτεμβρίου 13, 2016 Γενικά, Νέα

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 15/9 και ώρες 16.00-20.00 στην αίθουσα του Ε.Π.Ι. στoν 5ο όροφο του κτηρίου ΓΔ.

Το ακριβές πρόγραμμα των συνεντεύξεων μπορείτε να το βρείτε εδώ..