Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Δίκαιο και Οικονομικά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2016-2017

Σεπτεμβρίου 20, 2016 Γενικά, Νέα

ΔΠΜΣ Δίκαιο και Οικονομικά

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Προπαρασκευαστικών μαθημάτων 1ου Εξαμήνου

Αίθουσα Συνεδριάσεων Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 5ος “Οροφος κτήριο ΓΔ

Ημερομηνία

Ώρα

Μάθημα

Διδάσκων

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου

18:00-20:00

Ποσοτικές μέθοδοι

Θ. Παναγιωτίδης

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου

10:00-12:00

Ποσοτικές μέθοδοι

Θ. Παναγιωτίδης

12:15-14:15

Ποσοτικές μέθοδοι

Θ. Παναγιωτίδης

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου

18:00-20:00

Ποσοτικές μέθοδοι

Θ. Παναγιωτίδης

Σάββατο, 01 Οκτωβρίου

10:00-12:00

Ποσοτικές μέθοδοι

Θ. Παναγιωτίδης

12:15-14:15

Ποσοτικές μέθοδοι

Θ. Παναγιωτίδης