Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Δίκαιο και Οικονομικά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018

Οκτωβρίου 5, 2017 Νέα

Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους

2017-2018 εδώ.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Οικονομικού (5ος Όροφος κτήριο ΓΔ).