Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Δίκαιο και Οικονομικά

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017

Οκτωβρίου 3, 2016 Νέα

Μπορείτε να βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου εδώ.