Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Δίκαιο και Οικονομικά

Τσαούση Ασπασία
ΤΣΑΟΥΣΗ_img
  • Γενικά
  • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
  • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Πτυχίο
Πτυχίο Νομικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Νομικής (1990)
Διδακτορικό
Doctor of Jurisprudence - J.S.D. University of Chicago Law School (2000)
Γραφείο
213
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310 996528
Fax
E-mail
atsaoussi@law.auth.gr