Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Δίκαιο και Οικονομικά

Κατρανίδης Στυλιανός
ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Πτυχίο
Πτυχίο τμήματος Oικονομικών, A.Σ.O.E.E., (1981)
Διδακτορικό
Dr. sc. agr., Univ. Kiel, D., (1986).
Γραφείο
ΓΔ3, 307
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310-891772
Fax
E-mail
katranid@uom.gr
Κλαβανίδου Δέσποινα
ΚΛΑΒΑΝΙΔΟΥ
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Πτυχίο
Τμήμα Νομικής της Σχολής Ν.Ο.Ε. του Α.Π.Θ. (1984)
Διδακτορικό
Διδάκτορας Νομικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής της Σχολής Ν.Ο.Ε. του Α.Π.Θ. (1991)
Γραφείο
413
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310 996566
Fax
E-mail
dklavani@law.auth.gr
Κωνσταντάτος Χρήστος
konstantatos150
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
Βιoμηχαvική Οργάvωση
Πτυχίο
Οικονομικών, Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
Διδακτορικό
Economics, Παv/μιo Οττάβας
Γραφείο
503 ΓΔ3
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
+30 2310 891 725
Fax
+30 2310 891 292
E-mail
cconst@uom.gr

Πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. με  Μεταπτυχιακό (Μ.Α.) και Διδακτορικό στα Οικονομικά (Ph.D. in Economics, 1991) από το Πανεπιστήμιο της Οττάβας (Καναδάς). Δίδαξε από το 1992 έως το 2003 στο Πανεπιστήμιο Λαβάλ στην πόλη Κεμπέκ του Καναδά (Université Laval, Québec), αρχικά ως Επίκουρος και από το 1999 ως Αναπληρωτής Καθηγητής. Στο ΠΑΜΑΚ διδάσκει από το 2003 (από το 2008 στη βαθμίδα του Καθηγητή). Στο διάστημα 2006-2009 υπήρξε μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο ΠΑΜΑΚ έχει χρηματίσει Πρόεδρος του Μεταπτυχιακού στην ΟΕ (2005-08), Πρόεδρος του Τμήματος ΟΕ (2009-11), Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού (2010-13) και είναι μέλος του Συμβουλίου του Ιδρύματος.

Διδάσκει Βιομηχανική Οικονομική και Μικροοικονομία στο Προπτυχιακό καθώς και Βιομηχανική Οργάνωση και Διεθνές Εμπόριο στο Μεταπτυχιακό. Έχει επίσης διδάξει οικονομικά μαθήματα σε προγράμματα ΜΒΑ. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη θεωρία των διαφοροποιημένων προϊόντων και τη θεωρία των κάθετων σχέσεων, με εφαρμογές σε θέματα πιστοποίησης ποιότητας, περιβάλλοντος, αερομεταφορών και πολιτικής ανταγωνισμού.

 • CONSTANTATOS, C., and M. HERRMANN “Market Inertia and the Introduction of Green Products: Can Strategic Effects Justify the Porter Hypothesis?”, Journal of Environmental and Resource Economics Vol. 50, No 2, 2011, pp 267-284.
 • BONROY, O. and C. CONSTANTATOS “On the Use of Labels in Credence Goods Markets.” Journal of Regularory Economics, Vol. 33, No 3, 2008, pp.237-252.
 • BARLA, P., and C. CONSTANTATOS, «Strategic Interactions and Airline Network Morphology under Demand Uncertainty.» European Economic Review 49/3, pp 703-716, April 2005.
 • CONSTANTATOS, C. and E. S. SARTZETAKIS, «On Commodity Taxation in Vertically Differentiated Markets.» International Journal of Industrial Organization, 1999, pp. 1203-1217.
 • CONSTANTATOS, C. and S. PERRAKIS, «Vertical Differentiation: Entry and Market Coverage with Multiproduct Firms.» International Journal of Industrial Organization vol. 16, 1997, pp. 81-103.
Νικολάου Αγγελική
Theo-Panagiotidis-foto150
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο
Δημόσια Οικονομική
Πτυχίο
Πτυχίο τμήματος Oικονομικών, A.B.Σ.Θ, (1981)
Διδακτορικό
Ph.D. in Economics, Birkbeck College-University of London, U.K., (1990)
Γραφείο
ΓΔ3, 312
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310-891776
Fax
E-mail
agelike@uom.gr
Σαββαΐδου Αικατερίνη
katerina savvaidou
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Λέκτορας
Γνωστικό Αντικείμενο
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Πτυχίο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Νομικών Πολιτικών και Οικονομικών επιστημών, Τμήμα Νομικής.
Διδακτορικό
«Η αναγκαστική είσπραξη των φόρων στο γαλλικό και στο ελληνικό δίκαιο» - Université de Paris II, Assas.
Γραφείο
207
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310 997139
Fax
E-mail
savvaidou@law.auth.gr
Σαρτζετάκης Ευτύχιος
sartzetakis_150
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική-Οικονομική του Περιβάλλοντος
Πτυχίο
Οικονομικών, Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης
Διδακτορικό
Economics, Carleton University
Γραφείο
ΓΔ, 413
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
+30 2310 891 680
Fax
+30 2310 891 634
E-mail
esartz@uom.gr

Καθηγητής Οικονομικών του Περιβάλλοντος στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,  Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη και εκτελεστικός Διευθυντής του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου. Ιδρυτικός Διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών MSc in Sustainable Development στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Carleton Unversity, University of British Columbia και Thompson Rivers University στον Καναδά. Στο τελευταίο διετέλεσε πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην περιοχή των οικονομικών και της διαχείρισης του περιβάλλοντος. Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους, έχει παρουσιάσει την ερευνητική του δουλειά σε ένα μεγάλο αριθμό διεθνών συνεδρίων, είναι μέλος του Editorial Board του περιοδικού Environment and Development Economics και έχει διατελέσει κριτής σε πλειάδα διεθνών ακαδημαϊκών περιοδικών. Είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Copernicus Alliance (the European Network on Higher Education for Sustainable Development). Είναι επιστημονικά υπεύθυνος ενός μεγάλου αριθμού χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων, υπεύθυνος του πιστοποιημένου με EMAS Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συμμετείχε ως Lead Author στην σύνταξη του Millennium Ecosystem Assessment, έχει εκπονήσει μελέτες και έχει προσφέρει υπηρεσίες ως ειδικός σύμβουλος σε κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς στον Καναδά και την Ελλάδα.

 • E. Sartzetakis, A. Xepapadeas and E. Petrakis (2012) «The Role of Information Provision as a Policy Instrument to Supplement Environmental Taxes», Environmental and Resource Economics, Vol. 52, pp. 347–368.
 • Sartzetakis E. S. and P. Tsigaris (2009) “Uncertainty and the double dividend hypothesis” Environment and Development Economics, Vol. 14 (5), pp. 565-586.
 • Diamantoudi E. and S. Sartzetakis (2006) “International Environmental Agreements: An Analytical Approach”, Journal of Public Economic Theory, 8 (2), pp. 247–263.
 • Sartzetakis E.S. (2004) «On the efficiency of Competitive Markets for Emission Permits», Environmental and Resource Economics, Vol. 27, No 1, pp.1-19.
 • Constantatos C. and E. S. Sartzetakis (1999) «On Commodity Taxation in Vertically Differentiated Markets”, International Journal of Industrial Organization, Vol. 17, pp. 1203-1217.
Τσαούση Ασπασία
ΤΣΑΟΥΣΗ_img
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Πτυχίο
Πτυχίο Νομικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Νομικής (1990)
Διδακτορικό
Doctor of Jurisprudence - J.S.D. University of Chicago Law School (2000)
Γραφείο
213
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310 996528
Fax
E-mail
atsaoussi@law.auth.gr