Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Δίκαιο και Οικονομικά

Αλιπράντη Μαρία
Theo-Panagiotidis-foto150
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο
Οικονομική Ανάλυση
Πτυχίο
Διδακτορικό
Γραφείο
ΓΔ, 308
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310891755
Fax
E-mail
alipranti@uom.edu.gr
Βελέντζας Κωνσταντίνος
Theo-Panagiotidis-foto150
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
Εφαρμοσμένη Μικροοικονομία
Πτυχίο
Πτυχίο Τμήματος Oικονομικών, A.B.Σ.Θ
Διδακτορικό
Διδακτορικό δίπλωμα, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Α.Β.Σ.Θ
Γραφείο
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310-891783
Fax
E-mail
vele@uom.gr
Γιοβαννόπουλος Ρήγας
Theo-Panagiotidis-foto150
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
Εμπορικό Δίκαιο
Πτυχίο
Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. του Α.Π.Θ
Διδακτορικό
Διδάκτορας Νομικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Johann-Wolfgang Goethe της Φραγκφούρτης
Γραφείο
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310 997372
Fax
E-mail
rigasg@law.auth.gr
Γκλαβίνης Παναγιώτης
Theo-Panagiotidis-foto150
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
Πτυχίο
Νομική Σχολή του ΑΠΘ
Διδακτορικό
Διδακτορική διατριβή Πανεπιστήμιο Paris 2
Γραφείο
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310 996611
Fax
E-mail
glavinis@law.auth.gr
Γούλας Δημήτριος
Theo-Panagiotidis-foto150
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Γνωστικό Αντικείμενο
Πτυχίο
Πτυχίο Νομικής, Σχολή Ν.Ο.Π.Ε., Α.Π.Θ.
Διδακτορικό
Διδάκτωρ του Τμήματος Νομικής της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. του Α.Π.Θ
Γραφείο
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
Fax
E-mail
dgoulas@gmail.com
Δεσποτίδου Άννα
Theo-Panagiotidis-foto150
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο
Εμπορικό Δίκαιο
Πτυχίο
Τμήμα Νομικής της Σχολής Ν.Ο.Ε. του Α.Π.Θ.
Διδακτορικό
Διδάκτορας Νομικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ
Γραφείο
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310 991174
Fax
E-mail
anndespot@law.auth.gr
Καϊάφα-Γκμπάντι Mαρία
Theo-Panagiotidis-foto150
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο
Ουσιατικό Ποινικό Δίκαιο
Πτυχίο
Διδακτορικό
Γραφείο
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310 996497
Fax
E-mail
kaiafagb@law.auth.gr
Κοσμίδης Τιμολέων
Theo-Panagiotidis-foto150
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
Αστικό Δίκαιο
Πτυχίο
Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ
Διδακτορικό
Διδάκτορας Νομικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μονάχου
Γραφείο
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310 996553
Fax
E-mail
tkosmides@law.auth.gr
Κύρτσου Ακατερίνη
Theo-Panagiotidis-foto150
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο
Πτυχίο
Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Διδακτορικό
Economics, University of Montpellier
Γραφείο
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
+30 2310 891 764
Fax
E-mail
ckyrtsou@uom.gr
Λίτινα Ανατασία
litina_anastasia
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο
Μακροοικονομία, Οικονομική Μεγέθυνση
Πτυχίο
B.A. Προπτυχιακές Σπουδές στα Οικονομικά, Πανεπιστήμιο Πειραιά
Διδακτορικό
Ph.D. στα Οικονομικά, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Γραφείο
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2651005979
Fax
E-mail
alitina@cc.uoi.gr
Μαθιουδάκης Ιάκωβος
Theo-Panagiotidis-foto150
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
Διοικητικό Δίκαιο
Πτυχίο
Νομική Σχολή Α.Π.Θ.
Διδακτορικό
Νομική Σχολή Α.Π.Θ.
Γραφείο
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310 996449
Fax
E-mail
imathioud@law.auth.gr
Οικονομίδης Αναστάσιος
Theo-Panagiotidis-foto150
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
Δίκτυα Υπολογιστών & Τηλεματικές Εφαρμογές
Πτυχίο
Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Α.Π.Θ.
Διδακτορικό
Ph.D. in Computer Engineering, University of Southern California, Los Angeles,
Γραφείο
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310 891.292
Fax
E-mail
economid@uom.gr
Παναγιωτίδης Θεόδωρος
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Γνωστικό Αντικείμενο
Πτυχίο
Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Διδακτορικό
Economics & Finance, University of Sheffield
Γραφείο
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
Fax
E-mail
tpanag@uom.edu.gr

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας (1997), με M.A. in Economics & Finance, University of Sheffield (1998) και Ph.D. in Economics, University of Sheffield (2003).

Το 2000-2002 ήταν Research Assistant στο University of Sheffield, το 2002-2003, ESRC Research Fellow, στο Brunel University, το 2003-2007, Lecturer in Economics, στο Loughborough University, ενώ από το 2007 είναι Λέκτορας, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Συνολοκληρωμένες σειρές, Προβλέψεις, Σταθερότητα Συστημάτων, Οικονομικά της Ενέργειας. Έχει δημοσιεύσει μεταξύ άλλων στα εξής περιοδικά: Economics Letters, Macroeconomic Dynamics, Review of International Economics, Empirical; Economics, Energy Economics, Computational Economics και Journal of Forecasting.

 • A note on the extent of US regional incomes convergence (with Mark J. Holmes and Jesus Otero) forthcoming Macroeconomic Dynamics.
 • Alagidede, P. and T. Panagiotidis 2012 Stock returns and inflation: Evidence from Quantile regression, Economics Letters 117, 283-286.
 • Chortareas, G., G. Magonis, T. Panagiotidis, 2012, The asymmetry of the New Keynesian Phillips curve in the euro-area, Economics Letters 114, 161-163.
 • M. J. Holmes J. Otero  T. Panagiotidis, 2010. On the Stationarity of Current Account Deficits in the European Union, Review of International Economics, 18(4), p 730-740.
 • Holmes, M.J, J. Otero, T. Panagiotidis, 2013, On the dynamics of Gasoline market integration in the US, Energy Economics 36, 503-510.
Παντελίδης Θεολόγος
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
Οικονομετρία
Πτυχίο
Μαθηματικών, Α.Π.Θ.
Διδακτορικό
Οικονομετρία, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Γραφείο
ΓΔ, 410
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
+30 2310 891 726
Fax
+30 2310 891 292
E-mail
pantelidis@uom.gr

Πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. (1997). Μεταπτυχιακές σπουδές και Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2000 και 2005 αντίστοιχα).

Υπηρετεί στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών ως μέλος ΔΕΠ από το 2011. Διδάσκει Μαθηματικά και Οικονομετρία. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: εφαρμοσμένη οικονομετρία, ανάλυση και προβλεψιμότητα χρονοσειρών.

 • Malliaropulos, D., E. Panopoulou, T. Pantelidis and N. Pittis (2013), “Decomposing the Persistence of Real Exchange Rates”, Empirical Economics, 44 (3), 1217-1242.
 • Panopoulou, E. and T. Pantelidis (2013), “Cross-state disparities in the US health care expenditure”, Health Economics, 22(4), 451-465.
 • Panopoulou, E. and T. Pantelidis (2012), “Convergence in Per Capita Health Expenditures and Health Outcomes in the OECD Countries”, Applied Economics, 44 (30), 3909-3920.
 • Hepburn, C.J., P. Koundouri, E. Panopoulou and T. Pantelidis (2009), “Social Discounting under Uncertainty: A Cross-country Comparison”, Journal of Environmental Economics and Management, 57 (Issue 2), 140-150.
 • Groom, B., P. Koundouri, E. Panopoulou and T. Pantelidis (2007), “Discounting the Distant Future: How Much does Model Selection Affect the Certainty Equivalent Rate?”, Journal of Applied Econometrics, 22 (3), 641-656.
Ρίζος Ευριπίδης
Photo_Evripidis_Rizos
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
Αστικό Δίκαιο
Πτυχίο
Πτυχίο Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διδακτορικό
Διδάκτωρ Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γραφείο
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310 996552
Fax
E-mail
eurizos@law.auth.gr
Σαββαΐδου Αικατερίνη
katerina savvaidou
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Πτυχίο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Νομικών Πολιτικών και Οικονομικών επιστημών, Τμήμα Νομικής.
Διδακτορικό
«Η αναγκαστική είσπραξη των φόρων στο γαλλικό και στο ελληνικό δίκαιο» - Université de Paris II, Assas.
Γραφείο
207
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310 997139
Fax
E-mail
savvaidou@law.auth.gr
Σαρτζετάκης Ευτύχιος
sartzetakis_150
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική-Οικονομική του Περιβάλλοντος
Πτυχίο
Οικονομικών, Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης
Διδακτορικό
Economics, Carleton University
Γραφείο
ΓΔ, 413
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
+30 2310 891 680
Fax
+30 2310 891 634
E-mail
esartz@uom.gr

Καθηγητής Οικονομικών του Περιβάλλοντος στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,  Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη και εκτελεστικός Διευθυντής του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου. Ιδρυτικός Διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών MSc in Sustainable Development στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Carleton Unversity, University of British Columbia και Thompson Rivers University στον Καναδά. Στο τελευταίο διετέλεσε πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην περιοχή των οικονομικών και της διαχείρισης του περιβάλλοντος. Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους, έχει παρουσιάσει την ερευνητική του δουλειά σε ένα μεγάλο αριθμό διεθνών συνεδρίων, είναι μέλος του Editorial Board του περιοδικού Environment and Development Economics και έχει διατελέσει κριτής σε πλειάδα διεθνών ακαδημαϊκών περιοδικών. Είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Copernicus Alliance (the European Network on Higher Education for Sustainable Development). Είναι επιστημονικά υπεύθυνος ενός μεγάλου αριθμού χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων, υπεύθυνος του πιστοποιημένου με EMAS Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συμμετείχε ως Lead Author στην σύνταξη του Millennium Ecosystem Assessment, έχει εκπονήσει μελέτες και έχει προσφέρει υπηρεσίες ως ειδικός σύμβουλος σε κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς στον Καναδά και την Ελλάδα.

 • E. Sartzetakis, A. Xepapadeas and E. Petrakis (2012) «The Role of Information Provision as a Policy Instrument to Supplement Environmental Taxes», Environmental and Resource Economics, Vol. 52, pp. 347–368.
 • Sartzetakis E. S. and P. Tsigaris (2009) “Uncertainty and the double dividend hypothesis” Environment and Development Economics, Vol. 14 (5), pp. 565-586.
 • Diamantoudi E. and S. Sartzetakis (2006) “International Environmental Agreements: An Analytical Approach”, Journal of Public Economic Theory, 8 (2), pp. 247–263.
 • Sartzetakis E.S. (2004) «On the efficiency of Competitive Markets for Emission Permits», Environmental and Resource Economics, Vol. 27, No 1, pp.1-19.
 • Constantatos C. and E. S. Sartzetakis (1999) «On Commodity Taxation in Vertically Differentiated Markets”, International Journal of Industrial Organization, Vol. 17, pp. 1203-1217.
Τέλλης Νικόλαος
Τσαούση Ασπασία
ΤΣΑΟΥΣΗ_img
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Πτυχίο
Πτυχίο Νομικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Νομικής (1990)
Διδακτορικό
Doctor of Jurisprudence - J.S.D. University of Chicago Law School (2000)
Γραφείο
213
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310 996528
Fax
E-mail
atsaoussi@law.auth.gr
Φιλιππιάδης Ελευθέριος
4448-Filippiadis-2
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
Πτυχίο
Πτυχίο Οικονομικών Α.Π.Θ.
Διδακτορικό
PhD Economics, Concordia University, Μόντρεαλ, Καναδάς
Γραφείο
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310-891770
Fax
E-mail
efilipp@uom.gr