Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Δίκαιο και Οικονομικά

Βελέντζας Κωνσταντίνος
Theo-Panagiotidis-foto150
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
Εφηρμοσμένη Μικροοικονομία
Πτυχίο
Πτυχίο Τμήματος Oικονομικών, A.B.Σ.Θ
Διδακτορικό
Διδακτορικό δίπλωμα, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Α.Β.Σ.Θ
Γραφείο
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310-891783
Fax
E-mail
vele@uom.gr
Γιοβαννόπουλος Ρήγας
Theo-Panagiotidis-foto150
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
Εμπορικό Δίκαιο
Πτυχίο
Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. του Α.Π.Θ
Διδακτορικό
Διδάκτορας Νομικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Johann-Wolfgang Goethe της Φραγκφούρτης
Γραφείο
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310 997372
Fax
E-mail
rigasg@law.auth.gr
Γκλαβίνης Παναγιώτης
Theo-Panagiotidis-foto150
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
Πτυχίο
Νομική Σχολή του ΑΠΘ
Διδακτορικό
Διδακτορική διατριβή Πανεπιστήμιο Paris 2
Γραφείο
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310 996611
Fax
E-mail
glavinis@law.auth.gr
Γούλας Δημήτριος
Theo-Panagiotidis-foto150
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Γνωστικό Αντικείμενο
Πτυχίο
Πτυχίο Νομικής, Σχολή Ν.Ο.Π.Ε., Α.Π.Θ.
Διδακτορικό
Διδάκτωρ του Τμήματος Νομικής της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. του Α.Π.Θ
Γραφείο
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
Fax
E-mail
dgoulas@gmail.com
Δεληπάλλα Σοφία
Theo-Panagiotidis-foto150
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο
Μικροοικονομία-Βιομηχανική Οικονομική
Πτυχίο
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, ΑΒΣΘ
Διδακτορικό
PhD in Economics, University of Essex, UK
Γραφείο
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310-891468
Fax
E-mail
sd@uom.gr
Δεσποτίδου Άννα
Theo-Panagiotidis-foto150
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Λέκτορας
Γνωστικό Αντικείμενο
Εμπορικό Δίκαιο
Πτυχίο
Τμήμα Νομικής της Σχολής Ν.Ο.Ε. του Α.Π.Θ.
Διδακτορικό
Διδάκτορας Νομικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ
Γραφείο
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310 991174
Fax
E-mail
anndespot@law.auth.gr
Καϊάφα-Γκμπάντι Mαρία
Theo-Panagiotidis-foto150
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο
Ουσιατικό Ποινικό Δίκαιο
Πτυχίο
Διδακτορικό
Γραφείο
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310 996497
Fax
E-mail
kaiafagb@law.auth.gr
Καρφάκης Κωνσταντίνος
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Γνωστικό Αντικείμενο
Πτυχίο
Οικονομικών, Α.Π.Θ.
Διδακτορικό
Economics, University of Essex
Γραφείο
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
+30 2310 891 710
Fax
E-mail
ckarf@uom.gr

Σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο του Essex της Αγγλίας, απ’ όπου έλαβε το Master of Arts to 1984 και το PhD to 1988. Οι μεταπτυχιακές του σπουδές για το διδακτορικό δίπλωμα χρηματοδοτήθηκαν με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδας. Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια της Αυστραλίας, Sydney, New South Wales και MacQuarie, και έχει δώσει διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο Louis Pasteur της Γαλλίας. Από το 1995 έως το 2001 είχε την υποτροφία Jean Monnet teaching fellowship, και το 2010 επισκέφτηκε, έχοντας ερευνητική υποτροφία, την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα είναι στο χώρο της Διεθνούς Χρηματοδότησης, όπου ασχολείται με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, και της Μακροοικονομετρίας, όπου ασχολείται με τις κυκλικές διακυμάνσεις. Είναι συγγραφέας διδακτικών βιβλίων σε προπτυχιακό επίπεδο και έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε σημαντικά διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συμπεριλαμβανομένων, Economics Letters, Journal of Money Credit, and Banking, Journal of International Money and Finance, Economic Modelling, International Journal of Finance and Economics, Review of International Economics, Journal of Macroeconomics, Review of Development Economics.

 • “Credit and Business Cycles in Greece: Is There Any Relationship?”, Costas Karfakis, Economic Modelling , 2013, 32, 23-29.
 • “Money and Real Output in Euro Area: Is Money Redundant?”, Costas Karfakis, International Economic Journal, 2013, 27,
 • “Modelling the Australian Dollar-US Dollar Exchange Rate Using Co-integration Techniques”, (with Anthony Phipps), Review of International Economics, 1999, 7, 265-79
 • “Exchange Rates, Interest Rates and the Current Account News: Some Evidence from Australia”, (with  Suk-Joong Kim), Journal of International Money and Finance, 1995, 14, 575-95
 • “Interest Rate Linkages Within the European Monetary System: A Time Series Analysis”, (with Demetrios Moschos), Journal of Money, Credit, and Banking, 1990, 22, 388-94.
Κατρανίδης Στυλιανός
ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Πτυχίο
Πτυχίο τμήματος Oικονομικών, A.Σ.O.E.E., (1981)
Διδακτορικό
Dr. sc. agr., Univ. Kiel, D., (1986).
Γραφείο
ΓΔ3, 307
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310-891772
Fax
E-mail
katranid@uom.gr
Κατσίκας Ηλίας
Theo-Panagiotidis-foto150
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
Πολιτική Οικονομία
Πτυχίο
Πτυχίο Τμήματος Oικονομικών, A.B.Σ.Θ.
Διδακτορικό
Δρ Τμήματος Oικονομικών, A.B.Σ.Θ.
Γραφείο
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310-891755
Fax
E-mail
katsikas@uom.gr
Κλαβανίδου Δέσποινα
ΚΛΑΒΑΝΙΔΟΥ
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Πτυχίο
Τμήμα Νομικής της Σχολής Ν.Ο.Ε. του Α.Π.Θ. (1984)
Διδακτορικό
Διδάκτορας Νομικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής της Σχολής Ν.Ο.Ε. του Α.Π.Θ. (1991)
Γραφείο
413
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310 996566
Fax
E-mail
dklavani@law.auth.gr
Κοσμίδης Τιμολέων
Theo-Panagiotidis-foto150
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Λέκτορας
Γνωστικό Αντικείμενο
Αστικό Δίκαιο
Πτυχίο
Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ
Διδακτορικό
Διδάκτορας Νομικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μονάχου
Γραφείο
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310 996553
Fax
E-mail
tkosmides@law.auth.gr
Κουτούπα Ευαγγελία
Theo-Panagiotidis-foto150
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο
Διοικητικό Δίκαιο
Πτυχίο
Νομική Σχολή του ΑΠΘ
Διδακτορικό
Διδάκτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Σορβόννης
Γραφείο
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310 996486
Fax
E-mail
evangeliakoutoupa@icloud.com
Κωνσταντάτος Χρήστος
konstantatos150
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
Βιoμηχαvική Οργάvωση
Πτυχίο
Οικονομικών, Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
Διδακτορικό
Economics, Παv/μιo Οττάβας
Γραφείο
503 ΓΔ3
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
+30 2310 891 725
Fax
+30 2310 891 292
E-mail
cconst@uom.gr

Πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. με  Μεταπτυχιακό (Μ.Α.) και Διδακτορικό στα Οικονομικά (Ph.D. in Economics, 1991) από το Πανεπιστήμιο της Οττάβας (Καναδάς). Δίδαξε από το 1992 έως το 2003 στο Πανεπιστήμιο Λαβάλ στην πόλη Κεμπέκ του Καναδά (Université Laval, Québec), αρχικά ως Επίκουρος και από το 1999 ως Αναπληρωτής Καθηγητής. Στο ΠΑΜΑΚ διδάσκει από το 2003 (από το 2008 στη βαθμίδα του Καθηγητή). Στο διάστημα 2006-2009 υπήρξε μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο ΠΑΜΑΚ έχει χρηματίσει Πρόεδρος του Μεταπτυχιακού στην ΟΕ (2005-08), Πρόεδρος του Τμήματος ΟΕ (2009-11), Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού (2010-13) και είναι μέλος του Συμβουλίου του Ιδρύματος.

Διδάσκει Βιομηχανική Οικονομική και Μικροοικονομία στο Προπτυχιακό καθώς και Βιομηχανική Οργάνωση και Διεθνές Εμπόριο στο Μεταπτυχιακό. Έχει επίσης διδάξει οικονομικά μαθήματα σε προγράμματα ΜΒΑ. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη θεωρία των διαφοροποιημένων προϊόντων και τη θεωρία των κάθετων σχέσεων, με εφαρμογές σε θέματα πιστοποίησης ποιότητας, περιβάλλοντος, αερομεταφορών και πολιτικής ανταγωνισμού.

 • CONSTANTATOS, C., and M. HERRMANN “Market Inertia and the Introduction of Green Products: Can Strategic Effects Justify the Porter Hypothesis?”, Journal of Environmental and Resource Economics Vol. 50, No 2, 2011, pp 267-284.
 • BONROY, O. and C. CONSTANTATOS “On the Use of Labels in Credence Goods Markets.” Journal of Regularory Economics, Vol. 33, No 3, 2008, pp.237-252.
 • BARLA, P., and C. CONSTANTATOS, «Strategic Interactions and Airline Network Morphology under Demand Uncertainty.» European Economic Review 49/3, pp 703-716, April 2005.
 • CONSTANTATOS, C. and E. S. SARTZETAKIS, «On Commodity Taxation in Vertically Differentiated Markets.» International Journal of Industrial Organization, 1999, pp. 1203-1217.
 • CONSTANTATOS, C. and S. PERRAKIS, «Vertical Differentiation: Entry and Market Coverage with Multiproduct Firms.» International Journal of Industrial Organization vol. 16, 1997, pp. 81-103.
Νικολάου Αγγελική
Theo-Panagiotidis-foto150
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο
Δημόσια Οικονομική
Πτυχίο
Πτυχίο τμήματος Oικονομικών, A.B.Σ.Θ, (1981)
Διδακτορικό
Ph.D. in Economics, Birkbeck College-University of London, U.K., (1990)
Γραφείο
ΓΔ3, 312
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310-891776
Fax
E-mail
agelike@uom.gr
Παλυβός Θεόδωρος
Theo-Panagiotidis-foto150
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
Οικονομική Ανάλυση
Πτυχίο
Οικονομικά, ΑΣΟΕΕ
Διδακτορικό
Οικονομικά, Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Πεννσυλβάνιας, ΗΠΑ
Γραφείο
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
210-8203 346
Fax
E-mail
tpalivos@aueb.gr
Παναγιωτίδης Θεόδωρος
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Γνωστικό Αντικείμενο
Πτυχίο
Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Διδακτορικό
Economics & Finance, University of Sheffield
Γραφείο
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
Fax
E-mail
tpanag@uom.edu.gr

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας (1997), με M.A. in Economics & Finance, University of Sheffield (1998) και Ph.D. in Economics, University of Sheffield (2003).

Το 2000-2002 ήταν Research Assistant στο University of Sheffield, το 2002-2003, ESRC Research Fellow, στο Brunel University, το 2003-2007, Lecturer in Economics, στο Loughborough University, ενώ από το 2007 είναι Λέκτορας, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Συνολοκληρωμένες σειρές, Προβλέψεις, Σταθερότητα Συστημάτων, Οικονομικά της Ενέργειας. Έχει δημοσιεύσει μεταξύ άλλων στα εξής περιοδικά: Economics Letters, Macroeconomic Dynamics, Review of International Economics, Empirical; Economics, Energy Economics, Computational Economics και Journal of Forecasting.

 • A note on the extent of US regional incomes convergence (with Mark J. Holmes and Jesus Otero) forthcoming Macroeconomic Dynamics.
 • Alagidede, P. and T. Panagiotidis 2012 Stock returns and inflation: Evidence from Quantile regression, Economics Letters 117, 283-286.
 • Chortareas, G., G. Magonis, T. Panagiotidis, 2012, The asymmetry of the New Keynesian Phillips curve in the euro-area, Economics Letters 114, 161-163.
 • M. J. Holmes J. Otero  T. Panagiotidis, 2010. On the Stationarity of Current Account Deficits in the European Union, Review of International Economics, 18(4), p 730-740.
 • Holmes, M.J, J. Otero, T. Panagiotidis, 2013, On the dynamics of Gasoline market integration in the US, Energy Economics 36, 503-510.
Ρίζος Ευριπίδης
Theo-Panagiotidis-foto150
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
Αστικό Δίκαιο
Πτυχίο
Πτυχίο Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διδακτορικό
Διδάκτωρ Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γραφείο
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
Fax
E-mail
E.Rizos@euc.ac.cy
Σαββαΐδου Αικατερίνη
katerina savvaidou
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Λέκτορας
Γνωστικό Αντικείμενο
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Πτυχίο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Νομικών Πολιτικών και Οικονομικών επιστημών, Τμήμα Νομικής.
Διδακτορικό
«Η αναγκαστική είσπραξη των φόρων στο γαλλικό και στο ελληνικό δίκαιο» - Université de Paris II, Assas.
Γραφείο
207
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310 997139
Fax
E-mail
savvaidou@law.auth.gr
Σαρτζετάκης Ευτύχιος
sartzetakis_150
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική-Οικονομική του Περιβάλλοντος
Πτυχίο
Οικονομικών, Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης
Διδακτορικό
Economics, Carleton University
Γραφείο
ΓΔ, 413
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
+30 2310 891 680
Fax
+30 2310 891 634
E-mail
esartz@uom.gr

Καθηγητής Οικονομικών του Περιβάλλοντος στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,  Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη και εκτελεστικός Διευθυντής του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου. Ιδρυτικός Διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών MSc in Sustainable Development στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Carleton Unversity, University of British Columbia και Thompson Rivers University στον Καναδά. Στο τελευταίο διετέλεσε πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην περιοχή των οικονομικών και της διαχείρισης του περιβάλλοντος. Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους, έχει παρουσιάσει την ερευνητική του δουλειά σε ένα μεγάλο αριθμό διεθνών συνεδρίων, είναι μέλος του Editorial Board του περιοδικού Environment and Development Economics και έχει διατελέσει κριτής σε πλειάδα διεθνών ακαδημαϊκών περιοδικών. Είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Copernicus Alliance (the European Network on Higher Education for Sustainable Development). Είναι επιστημονικά υπεύθυνος ενός μεγάλου αριθμού χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων, υπεύθυνος του πιστοποιημένου με EMAS Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συμμετείχε ως Lead Author στην σύνταξη του Millennium Ecosystem Assessment, έχει εκπονήσει μελέτες και έχει προσφέρει υπηρεσίες ως ειδικός σύμβουλος σε κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς στον Καναδά και την Ελλάδα.

 • E. Sartzetakis, A. Xepapadeas and E. Petrakis (2012) «The Role of Information Provision as a Policy Instrument to Supplement Environmental Taxes», Environmental and Resource Economics, Vol. 52, pp. 347–368.
 • Sartzetakis E. S. and P. Tsigaris (2009) “Uncertainty and the double dividend hypothesis” Environment and Development Economics, Vol. 14 (5), pp. 565-586.
 • Diamantoudi E. and S. Sartzetakis (2006) “International Environmental Agreements: An Analytical Approach”, Journal of Public Economic Theory, 8 (2), pp. 247–263.
 • Sartzetakis E.S. (2004) «On the efficiency of Competitive Markets for Emission Permits», Environmental and Resource Economics, Vol. 27, No 1, pp.1-19.
 • Constantatos C. and E. S. Sartzetakis (1999) «On Commodity Taxation in Vertically Differentiated Markets”, International Journal of Industrial Organization, Vol. 17, pp. 1203-1217.
Τέλλης Νικόλαος
Theo-Panagiotidis-foto150
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
Εμπορικό Δίκαιο
Πτυχίο
Διδακτορικό
Γραφείο
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310 996653
Fax
E-mail
nikotell@law.auth.gr
Τζίβα Ευμορφία
Theo-Panagiotidis-foto150
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο
Εμπορικό Δίκαιο
Πτυχίο
Νομική Σχολή του ΑΠΘ
Διδακτορικό
Διδάκτορας του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ.
Γραφείο
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310 996618
Fax
E-mail
efmtziva@law.auth.gr
Τσαούση Ασπασία
ΤΣΑΟΥΣΗ_img
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Πτυχίο
Πτυχίο Νομικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Νομικής (1990)
Διδακτορικό
Doctor of Jurisprudence - J.S.D. University of Chicago Law School (2000)
Γραφείο
213
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310 996528
Fax
E-mail
atsaoussi@law.auth.gr
Φουντάς Στυλιανός
Theo-Panagiotidis-foto150
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
Πτυχίο
Οικονομικών, Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
Διδακτορικό
Economics, Ohio State University
Γραφείο
Γραφείο 507 (Κτίριο Δ)
Ώρες Γραφείου
Δευτέρα 13:00-14:00 και Τετάρτη 14:00-15:00
Τηλ.
+30 2310 891 774
Fax
E-mail
sfountas@uom.gr

Πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. (1983). Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Οικονομικά από το Οικονομικό Τμήμα της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. (1985). Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Οικονομικά από το Ohio State University στις ΗΠΑ (1986). Διδακτορικό Δίπλωμα στα Οικονομικά  από το Ohio State University (1991). Ενδεκαετής διδακτική και ερευνητική εμπειρία στο National University of Ireland, Galway. Επισκέπτης ερευνητής και καθηγητής στο University of York (U.K.) το 1999/2000 και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2000) και επισκέπτης ερευνητής στο University of California, San Diego στις ΗΠΑ (2000). Μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών από το 2002.

Διδάσκει Οικονομετρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και Μακροικονομική Θεωρία σε μεταπτυχιακό επίπεδο.  Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την εμπειρική ανάλυση της σχέσης μεταξύ μακροοικονομικής αβεβαιότητας και μακροοικονομικής επίδοσης  και εφαρμογές τεχνικών χρονολογικών σειρών για τον εμπειρικό έλεγχο συνθηκών αρμπιτράζ της διεθνούς χρηματοοικονομικής.

 • “A multivariate GARCH approach of the relationship between inflation, output growth, and real and nominal uncertainty for the G7”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 2006, Vol. 68, no. 3, pp. 319-344 (σε συνεργασία με M. Karanasos and J. Kim)
 • “Exchange rate volatility and output volatility: a theoretical approach”, Review of International Economics, 2009, Vol. 17, no. 3, pp. 552-569, (σε συνεργασία με M. Grydaki)
 • “Oil volatility and the option value of waiting: an analysis of the G7”, Journal of Futures Markets, 2011, vol. 31, no. 7, 679-702. (σε συνεργασία με D. Bredin and J. Elder)
 • “Inflation and output growth uncertainty and their relationship with inflation and output growth”, Economics Letters, 2002, vol. 75, no. 3, pp. 293-301 (σε συνεργασία με M. Karanasos and J. Kim)
 • “Inflation, output growth, and nominal and real uncertainty: Empirical evidence for the G7”, Journal of International Money and Finance, 2007, Vol. 26, no. 2, pp. 229-250 (σε συνεργασία με M. Karanasos)
Χορταρέας Γεώργιος
Theo-Panagiotidis-foto150
 • Γενικά
 • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
 • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική
Πτυχίο
Πτυχίο Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Διδακτορικό
Ph.D. Economics University of Connecticut
Γραφείο
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
210 3689482
Fax
E-mail
gchortar@econ.uoa.gr