Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Δίκαιο και Οικονομικά

Home Batteries: Το μέλλον της ενεργειακής αυτονομίας (άρθρο της φοιτήτριας Μαυρομμάτη Αγγελικής)

Ιουνίου 24, 2019 Νέα

Στο πλαίσιο του μαθήματος του Β΄εξαμήνου Δίκαιο και Οικονομικά της Ενέργειας η φοιτήτρια κ. Μαυρομμάτη Αγγελική εκπόνησε εργασία με θέμα «Powerwall Battery: Διερεύνηση της αγοράς της ενέργειας και των εναλλακτικών κατανάλωσης και αποθήκευσής της».

Περίληψη της εργασίας αποτελεί το άρθρο που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα Euro2day με τίτλο Home Batteries: Το μέλλον της ενεργειακής αυτονομίας.

Ολόκληρη την εργασία της κ. Μαυρομμάτη μπορείτε να τη βρείτε εδώ.