Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Δίκαιο και Οικονομικά

Το Brexit και η… θεωρία των παιγνίων

Νοεμβρίου 8, 2019 Γενικά, Νέα

Οι φοιτήτριες του Δ.Π.Μ.Σ. Καπνισάκη Ειρήνη και Μαυρομάτη Αγγελική, στο πλαίσιο του μαθήματος Εφαρμογές Θεωρίας Παιγνίων μεταξύ Δικαίου και Οικονομικών του Α΄εξαμήνου εκπόνησαν εργασία με θέμα «Το Brexit και η… θεωρία των παιγνίων», περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στο site Euro2day και μπορείτε να τη βρείτε εδώ.