ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δίκαιο και Οικονομικά

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Δίκαιο και Οικονομικά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Μαΐου 18, 2018 Νέα

Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα της εξεταστικής του Ιουνίου 2018 εδώ.