Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Δίκαιο και Οικονομικά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Μαΐου 18, 2018 Νέα

Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα της εξεταστικής του Ιουνίου 2018 εδώ.